WELL THINKING HAKKINDA

620

İyi düşün iyi olsun derdi büyüklerimiz. Daha sonra pozitif düşünce ve önemi hepimizin hayatlarında yerini aldı.

Biraz daha derine indiğimizde; “well thinking” kavramının içine; yenilenmek, değişim, esneklik, stres yönetimi gibi alt başlıkları ilave etmek gerekiyor.

İngilizce kökeninden hareket edersek konunun pozitif düşüncenin ötesinde ama onunla ilişkili bir başka boyutu daha ortaya çıkıyor. Bu da iyi planlanmış anlamına gelen “well thought” sözcüğüdür. Koçlukta ve kişisel gelişimde pozitif düşünce kadar iyi planlama da önemlidir. Bir strateji belirlemek ve bu stratejiye dair alt planları oluşturup uygulamak hedefleri gerçekleştirmenin en iyi yöntemlerinden birisidir.

Dolayısı ile hem iyi düşündüğümüzde yani olası riskleri hesaba katmakla birlikte motivasyon anlamında pozitif düşünceden yararlandığımızda ve iyi planlayıp uyguladığımızda istediğimiz sonuçları elde etmek her zaman daha kolay olacaktır.

Pozitif düşünceye, iyi bir planın ve uygulamanın eşlik ettiği her durumda başarıya ulaşmak için şansımızı artırmış oluruz.

Bizim görüşümüze göre “well thinking” ayrıca iyi bir düşünme sürecine de işaret ediyor. Biz buna derin düşünme adını veriyoruz. Bizim için önemli olan konularda bir farkındalık edinmek ancak derin düşünme ile sağlanabilir. Bizim için önemli olan kararları almadan önce iyi bir düşünme sürecine ihtiyaç duyuyoruz.

Son olarak da umutlu olmanın ve motivasyonun öneminden bahsetmek istiyoruz, umutlu olduğumuz ölçüde iyi düşünmemiz ve motive olmamız kolaylaşır, bu nedenle umutlu düşünmek adını da verebiliriz “well thinking” kavramına.