İLETİŞİM – EKİP ÇALIŞMASI – İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ

Bu eğitimde hem iletişime dair önemli bilgiler edinirken bir yandan da iş hayatında iş birliğini artırmaya ve ekip çalışmasına dair önemli farkındalıklar oluşturacağız.

Thomas Kilmann ve benzeri modellerden yararlanarak farklı profillerin farklı durumlarda ne şekilde hareket etmelerinin iş birliği açısından önemli olduğunu göreceğiz.

Değerler, davranış modelleri, ihtiyaçlar listesi ve arketipler konularını inceleyeceğiz. Çatışma Yönetimi, İkna Yönetimi ve İleri Bildirim metodlarını yakından tanıyacağız.