KARAR ALMAK

Gerek özel hayatımızı gerekse şirketleri aldığımız kararlarla yönetiriz. Sağlıklı karar almak ve uygulamak konusunda değerli bilgiler edineceğimiz bu eğitimimizde aynı zamanda olası senaryolar karşısında nasıl karar alabileceğimize dair grup çalışmaları da yapacağız.

Bazen en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir mottosundan yola çıkarak kısıtlı kararlarla ve zaman baskısı ile doğru kararlar alma konusundan bahsedeceğiz.

Karar almanın kendimizi ve içinde olduğumuz şirketin değerlerini yakından tanımak ile ilgili yönlerini keşfedip bir tür karar almak manifestosu oluşturacağız.