ÖZGÜVEN VE CESARET

Çalışanlar bilgiye ve deneyime dayalı bir özgüvene sahipse ve gerektiğinde kendilerine tanınmış sorumluluklar çerçevesinde bunu cesaret ile destekleyebiliyorlarsa o şirket potansiyelinin en üst limitlerine uzanabilir.

Gerek bireysel olarak gerek grup çalışması anlamında özgüven ve cesaret konularının teorik ve pratik olarak ele alındığı bu eğitici ve eğlenceli seminerimiz atölye şeklinde yapılmaktadır.

Sağlıklı kararlar almak ve uygulamak için, çalışanlarınızın kendi içlerindeki lideri keşfetmeleri açısından uygun bir eğitimdir.