YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışarak iş hayatında karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretmeyi öğrenebilir, etkin liderlik becerilerini geliştirerek vizyon sahibi liderlere dönüşebilir ve nihayetinde şirket içindeki değişimleri ve değişim süreçlerini yönlendirebilirler.

Yönetici koçluğu bu süreci kapsar. Bu koçluk biçimi, temelde beceri gelişimini ve performansa odaklanmayı içerirken, ayrıca genel gelişime de fırsat verir.